• Powrót | Nasze zaangażowanie | Zrównoważony rozwój jako odpowiedzialność

  Zrównoważony rozwój jako odpowiedzialność

  Spełnianie potrzeb człowieka i środowiska

  Caparol Polska to czołowy producent profesjonalnej chemii budowlanej. Międzynarodowy koncern DAW, do którego należy Caparol Polska, swoimi działaniami oraz rozwiązaniami produktowymi przyczynia się do szeroko pojętej równowagi, czyli zachowania i działania zgodnego z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
  W DAW wierzymy, że zrównoważony rozwój w dzisiejszym świecie oznacza właściwą i skuteczną strategię biznesową. Nie tylko z racji odpowiedzialności za jakość życia przyszłych pokoleń, do której jako firma się poczuwamy, ale także dlatego, że w sytuacji coraz bardziej ograniczonego dostępu do surowców i stałego wzrostu ich cen, strategia zrównoważonego rozwoju pozwala zagwarantować firmie sukces ekonomiczny i przewagę konkurencyjną. 

  Naszą strategię realizujemy: rozwijając zrównoważone, przyjazne środowisku produkty i oszczędnie wykorzystując zasoby naturalne w bezpiecznych procesach produkcyjnych, we współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami w biznesie, dzięki osobistemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszych pracowników.
  Zrównoważony rozwój postrzegamy w długiej perspektywie i traktujemy jako naturalny element przedsiębiorczości, obecny we wszystkich działaniach firmy wzdłuż całego łańcucha wartości i na każdym etapie cyklu życia naszych produktów.
  Obowiązkiem Grupy DAW jest znalezienie równowagi między ekonomią, zgodnością z ochroną środowiska i jakością życia. Obejmuje to oczywiście ochronę środowiska, efektywne wykorzystanie jego zasobów i stworzenie komfortowego środowiska życia dla ludzi.

  /files/photo/dmu.jpg
Nasze zaangażowanie